Hauptmenue
© EM TEST 2020
Podstawy

CO OZNACZA SKRÓT EMC?

Czym właściwie jest EMC? - Definicja

Zagadnienie EMC, ElectroMagnetic Compatibility (w języku niemieckim EMV - ElektroMagnetische Verträglichkeit), czyli kompatybilności elektromagnetycznej (KEM), nie wydaje się być trudnym do zrozumienia, ale, jak wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach. Na tej i następnych stronach przybliżymy Państwu nieco ten temat. Pozwoliliśmy sobie przy tym na kilka uproszczeń, za które wszystkich lubiących naukowy porządek i dokładność przepraszamy.

EMC danego urządzenia oznacza, że działa ono bezkonfliktowo w swoim otoczeniu - nie odbiera zakłóceń z bezpośredniego i dalszego sąsiedztwa i samo nie zakłóca funkcji otaczających go urządzeń, poprzez emitowane promieniowanie elektromagnetyczne. Innymi słowy, EMC dotyczy zakłóceń emitowanych przez różnorakie urządzenia elektrotechniczne i ich odporności na nie. Istnieją dwa główne rodzaje zakłóceń - zakłócenia przewodzone i radiowe, obydwa równie istotne.

Termin EMC nie opisuje przy tym wpływu promieniowania elektromagnetycznego na żywe organizmy. To zagadnienie obejmowane jest przez EMVU (Elektromagnetische Umweltverträglichkeit), nie będzie jednak tutaj omawiane, gdyż nie leży ono w zakresie kompetencji firmy EM TEST.


w górę

Jak to się zaczęło - Historia kompatybilności elektromagnetycznej

Początki pojęcia kompatybilności elektromagnetycznej sięgają końca XIX wieku. W 1892 roku uchwalona została "Ustawa o łączności telegraficznej na terenie Rzeszy Niemieckiej", będąca pierwszą ustawą na świecie, w której poruszona została sprawa wpływu zakłóceń elektromagnetycznych na urządzenia i instalacje należące do sieci telegraficznej, a także sposoby radzenia sobie z nimi. Szybko odkryto, że przewody elektryczne wywierają na siebie wpływ, najmocniej i najbardziej negatywnie było to odczuwalne w przypadku sieci telegraficznych i telefonicznych. W 1893 roku założony został Verband der Elektrotechniker Deutschlands (Zrzeszenie Elektrotechników Niemieckich). Akt założenia organizacji będącej prekursorem dzisiejszego VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) w Niemczech podpisany został między innymi przez Wilhelma von Siemens.

Przed 110 laty zakłócenia i ich usuwanie nie były istotnym tematem, zmieniło się to jednak w ciągu jednego dnia. 22 grudnia 1920 roku odbywał się świąteczny koncert pracowników poczty królewskiej w Königs Wusterhausen. Był on transmitowany na żywo z położonego w pobliżu wzgórza "Funkerberg". W pobliskim zamku König Wusterhausen w Beisein transmisji słuchał kanclerz Rzeszy Niemieckiej Hermann Müller. Nadawany sygnał został jednak zniekształcony przez zakłócenia emitowane przez przejeżdżające samochody, wskutek czego muzyka była przerywana trzeszczącymi dźwiękami. Niezadowolony kanclerz nakazał jak najszybsze rozwiązanie problemu. W ten sposób pojęcie zakłóceń radiowych, a więc i odkłócania rozpoczęło swoje życie. W latach późniejszych zaczęto używać nazwy "EMC".

w górę

Normalizacja EMC dawniej - pierwsze kroki w jej kierunku...

Niemcy były pionierem w rozwijaniu nowych technik usuwania zakłóceń radiowych. Pierwsze międzynarodowe przedsięwzięcie związane z tym zagadnieniem miało miejsce dopiero w 1933 roku, kiedy to doszło do powołania Międzynarodowego Komitetu Zakłóceń Radiowych, znanego lepiej jako CISPR. Dopiero od połowy lat sześćdziesiątych XX wieku zaczęto się poważnie zastanawiać nad odpornością urządzeń elektrotechnicznych na zakłócenia. W 1973 roku przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) powołany został komitet techniczny TC77, zadaniem którego było wyłącznie badanie i rozwój zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej.

Już podczas II Wojny Światowej zastanawiano się nad możliwymi wojskowymi zastosowaniami fal elektromagnetycznych i zakłóceń przez nie wywoływanych. W tym samym czasie doszło do skonstruowania pierwszego radaru. Ale nie tylko najnowsze techniki komunikacyjne, radio, telewizja i techniki pomiaru na odległość wymagają kompatybilności elektromagnetycznej. Postępująca miniaturyzacja układów elektronicznych powoduje, że EMC jest rzeczą niezbędną.

Również regulacje prawne i normatywne podążają za rozwojem technologicznym.

Weźmy za przykład pionierskie Niemcy. W 1927 światło dzienne ujrzała pierwsza wersja ustawy o urządzeniach wysokich częstotliwości (Deutsches Hochfrequenzgerätegesetz). Polecenia kanclerza Müllera po 7 latach znalazły swoje prawne odzwierciedlenie. Ustawa była wielokrotnie nowelizowana i rozwijana wraz z ciągłym rozwojem technologicznym. Obowiązywała do 31 grudnia 1995 roku, by następnego dnia zostać zastąpioną przez niemiecką ustawę o EMC (Deutsches EMV Gesetz), opartą o prawa i normy obowiązujące w Unii Europejskiej.

w górę

...i dzisiaj: od EMC zależy poprawne funkcjonowanie Twoich produktów

W dzisiejszych czasach kompatybilność elektromagnetyczna jest oczywistym wymogiem wobec wszystkich produkowanych urządzeń i instalacji elektrotechnicznych. Nie dotyczy to wyłącznie produktów codziennego użytku, takich jak odbiorniki radiowe i telewizyjne, komputery, aparaty telefoniczne, pralki itp. lecz również urządzeń dalece bardziej skomplikowanych w swojej budowie. Samochody, samoloty, statki i duże instalacje również wymagają troski o ich EMC. A problemów wynikających z zaniedbania kompatybilności elektromagnetycznej w dużych zakładach chemicznych, na lotnisku lub w elektrowni atomowej nie życzy sobie absolutnie nikt.

Można jednak pomyśleć, że skoro już tak wiele zostało w związku z tym zrobione, to wszystkie urządzenia są wzajemnie kompatybilne i wszystko jest pod kontrolą. Niestety, to stwierdzenie jest dalekie od prawdy i każde nowe pokolenie inżynierów i techników musi pracować nad kompatybilnością elektromagnetyczną nowopowstających produktów i instalacji. I wiedzy praktycznej z tym związanej nie można niestety nauczyć się w żadnej szkole. Można ją zdobyć jedynie przez lata pracy lub dzięki naszej pomocy.

EM TEST podejmuje się zadania przekazywania wiedzy o EMC i przypominania adeptom naszego fachu o jego początkach. Wierzymy, że znajomość podstaw i źródeł swojej profesji jest potrzebna, by wiedzieć, w jakim kierunku należy się rozwijać. Temat EMC znamy na wylot i chętnie pomożemy innym lepiej go zrozumieć. Pozwól nam towarzyszyć Ci w Twojej drodze. Porozmawiajmy. Czytając ten tekst, rozpocząłeś naszą wspólną podróż. Zapraszamy. .

Diethard E.C. Möhr

Siemens AG,
Głowny Referat EMC, Erlangen/Niemcy
Sekretarz IEC TC77 EMC

w górę

CO OZNACZA SKRÓT EMC?

EMC - What it is

Więcej pytań?

Jeżeli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania prosimy o kontakt przez e-mail. Chętnie Państwu pomożemy.

Kontynuując korzystanie z tej strony zgadzasz się na naszą politykę prywatności i plików cookie.

Więcej informacji